For medlemmar i Askvoll Småbåtlag


Hamneoversikt Allèhamna


Hamneoversikt Olsethamna


Vedtekter


Framleigeavtale for utskrift


Hamneinstruks for Allèhamna og Olsethamna


N.B. Det er lagt opp vatten og strøm ved båtopptrekket i Allèhamna, dette for tilkobling av eigen høytrykkspyler for spyling og reingjøring av båtar.

Vannposten ved informasjonstavla og plassen generelt rundt denne skal ikkje brukes til spyling og rengjøring av båtar.